Najava konkursa za upis na magistarske studije 2018/19.

31.08.2018   Željko Pekić   386 pregleda

    Konkurs za magistarske studije 21. septembra 2018. godine

 

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore raspisaće konkurse za upis na magistarske studije za studijsku 2018/19. godinu i to 21. septembra 2018. godine, nakon što Upravni odbor UCG utvrdi broj studenata, po prijedlozima fakulteta i Senata UCG. Konkursi će biti objavljeni na sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me), sajtu Pomorskog fakulteta Kotor (www.pfkotor.me) i u crnogorskim dnevnim novinama.

Ukupan broj mjesta koji su fakulteti predložili za upis na magistarske studije na nivou je prošlogodišnjeg i iznosi oko 600 mjesta. Precizan broj će biti saopšten nakon odluke Upravnog odbora UCG,  dok će  visina školarine biti  u skladu sa donesenom odlukom od 750 do 1000 eura po semestru. 

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje akademske studije i kandidati koji su završili trogodišnje akademske studije i postdiplomske specijalističke akademske studije iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Upis je bliže uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Uz prijavu za upis, kandidat je dužan podnijeti i dokaze o ispunjavanju uslova. Podnosi  originalnu diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa osnovnih akademskih i specijalističkih akademskih studija; uvjerenje o položenim ispitima na studijama (osnovnim i specijalističkim), sa prosječnom ocjenom; kopiju biometrijske lične karte (original donijeti samo na uvid) ili izvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama.

Svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa, a studentima će za sva pitanja na raspolaganju biti studentska služba Pomorskog fakulteta Kotor.

Kontakt studentske službe Pomorskog fakulteta Kotor

Poslednji članci

31.08.2018  54

Važni datumi za upis na postdiplomske magistarske studije 2018/19.


13.10.2017  774

Rang liste za upis na magistarske studije za studijsku 2017/18. godinu


26.09.2017  752

Raspisan konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije 2017/18


26.09.2017  400

Važni datumi za upis na postdiplomske magistarske studije 2017/18


29.10.2016  749

Upis na postdiplomske magistarske studije 2016/17


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima