Pomorske nauke

Akademske studije Pomorskih nauka


Studijski program Pomorske nauke je akademski kurs studija u trajanju 3 godine (6 semestara). Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. U toku 3 godine student polaže ukupno predmeta u visini od 180 ECTS kredita.

Plan osnovnog akademskih studija Pomorskih nauka:

I Godina

Inženjerska grafika u pomorstvu
Tehnička mehanika
Matematika I
Engleski jezik I
Pomorsko pravo
Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Tehnologija materijala
Termodinamika i prenos toplote
Matematika II
Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II
Engleski jezik II
Poznavanje broda
Goriva, maziva i voda
Mašinski elementi
Radionička praksa I (fakultativni predmet)

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima